Breaking news! Klaus Iohannis semneaza decretul de lege

resedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat un decret de lege potrivit caruia autoritatile pot ridica unele masini.

Legea aduce modificarea si completarea Legii nr. 421/2002 care priveste regimul juridic al vehiculelor fara propietar sau cel abandonate pe locurile din domeniului public/ privat/ al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale.

Prin urmare, aceasta lege prevede ridicarea, in timp mult mai scurt fata de perioada anterioara a masinilor abandonate.

Amenzi de pana la 2000 de lei

Persoanele care nu respecta legea risca amenzi de pana la 2000 de lei.

„Vehicul abandonat – vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale de cel putin 6 luni (fata de 12 luni cum era pana acum), al carui proprietar sau detinator legal este cunoscut, insa exista indicii temeinice ca acesta nu respecta conditiile legale pentru a circula pe drumurile publice.”, se mentioneaza in lege.

masini-abandonate
Incepe ridicarea masinilor

Ce prevede legea

”In cazul in care, in urma publicarii anuntului prevazut la alin.(1) si /sau a listei prevazute la alin. (2), proprietarul sau detinatorul legal al vehiculului il revendica, acestuia i se aduce la cunostinta faptul ca refuzul de a prelua vehiculul constituie contraventie si se sanctioneaza.

Restituirea vehiculului catre proprietarul sau detinatorul legal se face pe baza de proces-verbal de predareprimire, in termen de 10 zile de la data la care persoana care revendica vehiculul face dovada achitarii tuturor taxelor, a impozitelor si amenzilor prevazute de lege, aferente respectivului vehicul

Daca in termen de 10 zile de la data comunicarii somatiei, proprietarul sau detinatorul legal al vehiculului abandonat nu raspunde somatiei primate sau nu indeplineste conditiile prevazute la art.7 alin.(1), vehiculul trece de drept in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale de pe a carei raza teritoriala a fost ridicat, liber de orice sarcini, prin dispozitie a primarului si, in functie de starea acestuia, urmeaza a fi valorificat prin vanzare, in conditiile legii, sau predat unitatii de colectare si valorificare a deseurilor

Refuzul proprietarului sau al detinatorului legal al vehiculului de a se conforma somatiei prevazute la art.9 alin.(1) sau de a prelua vehiculul depozitat intr-un loc special amenajat si revendicat potrivit art.6 alin.(3) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei”, potrivit Administratiei Prezidentiale

ARTICOLE