Recrutări masive în Armată: mii de medici, jurişti, psihologi, biologi şi IT-işti 

După pensionările masive de anul trecut, MApN a rămas fără specialişii pe care nu îi poate forma peste noapte. De aceea scoate la concurs peste 2.000 de posturi de medici, psihologi şi specialişti IT.

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a anunţat că vrea să ocupe prin concurs peste 2000 posturi de medici, jurişti, psihologi, biologi, specialişti IT şi de comunicaţii. Asta după ce mai marii din Armată au solicitat şi Guvernul a aprobat, prin Memorandum, încadrarea, în total, a aproximativ 6400 de posturi vacante, militare şi civile.

Din acestea peste 2500 de posturi au fost solicitate pentru instruirea soldaţilor profesionişti. Restul de aproape 4.000 de posturi libere sunt dedicate personalului de medie sau înaltă calificare din care, aproximativ 1900 de funcţii vor fi ocupate după repartizarea celor care finalizează în anul 2018 cursurile instituţiilor militare de învăţământ.

Cu toate astea, pentru că Ministerul Apărării Naţionale are capacităţi limitate (sau chiar inexistente) de formare profesională în sistem propriu a medicilor, juriştilor, psihologilor, tehnicienilor IT şi de comunicaţii, instituţia va recurge şi la încadrările directe, din viaţa civilă, prin concurs, a peste 2.000 de specialişti. Aceştia urmează să fie încadraţi în toate categoriile de forţe (terestre, aeriene şi navale), dar şi în comandamente şi structuri specializate pe domenii distincte.

Posturile libere, publicate în Monitorul Oficial Conform regulilor MApN, structurile organizatoare au obligaţia de a publica posturile vacante la sediul propriu şi pe pagina de internet a ministerului, precum şi în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Concursurile se organizează către structurile centrale ale ministerului, dar pot fi organizate şi de către statele majore ale categoriilor de forţe şi comandamentele subordonate Statului Major al Apărării. „Se vor organiza concursuri în mod succesiv, pe parcursul întregului an, în funcţie de priorităţile de asigurare cu personal, astfel încât potenţialii candidaţi pot avea mai multe şanse de succes”, a comunicat MApN la solicitarea „Adevărul”.

Referitor la procedurile privind încadrarea prin concurs a unor funcţii militare, trebuie făcută menţiunea că, înaintea concursului propriu-zis, în care sunt testate abilităţile profesionale, candidaţii parcurg un proces de selecţie pentru stabilirea aptitudinii medicale, psihologice şi fizice pentru îndeplinirea serviciului militar activ. Fiecare probă în parte are caracter eliminatoriu, candidatul fiind declarat  „Admis” sau „Respins”. În acelaşi timp, evaluările medicale se fac numai în cadrul unităţilor sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale prin centrele militare zonale.

Condiţiile de angajare pentru ofiteri În cazul celor care vor să ocupe un post de ofiţer, vârsta maximă este de 40 de ani. Candidaţii trebuie să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ universitar acreditate, cu diplomă de licenţă, cu profil corespunzător armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care aplică sau să facă dovada promovării examenului de licenţă până la data concursului de admitere. În plus, candidaţii pentru posturile de ofiţeri din serviciul medical trebuie să deţină certificat de membru al Colegiului Medicilor din România cu drept de liberă practică, conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru cei care vor să ocupe aceste funcţii de înaltă specializare în MApN reprezentanţii instituţiei anunţă că mai există o serie de criterii generale pe care aceştia trebuie să le îndeplinească. Astfel, trebuie să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România de cel puţin 6 luni şi să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul.

Cadidaţii nu trebuie să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice şi să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţie. În plus, nu pot să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale.

Citeste mai mult: adev.ro/p7cdo2

CITEȘTE ȘI