VESTEA MARE care ii va BUCURA pe ROMANI! Se DAU BANI de la Primarie, IN FIECARE LUNA. Vezi dacă te încadrezi

Persoanele cu venituri lunare mici pot solicita de la primărie acordarea unui ajutor de încălzire pe timpul iernii.

Una din principalele condiții pentru acordarea ajutorului este cunatumul veniturilor solicitantului:

-ajutorul poate fi obținut de familiile cu un venit net mediu lunar pe membru de până la 1,572 ISR (786 de lei);

-persoanele singure pot obține ajutorul dacă au un venit net mediu lunar de maximum 2,164 ISR (1.082 de lei);

-în cazul ajutoarelor pentru gaze naturale, energie electrică și lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, limită maximă a venitului net mediu lunar pe persoană (persoană singură sau membrul de familie) trebuie să fie, în principiu, de cel mult 1,230 ISR (615 lei).

Atunci când se stabilește venitul net mediu lunar sunt luate în calcul toate veniturile realizate în luna anterioară lunii depunerii cererii.

De asemenea, autoritățile țin cont și de bunurile mobile și imobile pe care le au solicitanții. În acest sens, există o lista a bunurilor care, dacă se află în proprietatea solicitanților, duc la refuzarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, mai exact:

-clădiri sau alte spații locative în afară locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești;

-terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zonă urbană și 2.000 mp în zonă rurală;

-autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de zece ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependențe, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;

-mai mult de un autoturism/o motocicletă cu o vechime mai mare de zece ani;

-autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;

-șalupe, bărci cu motor, scutere de apa, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei „Delta Dunarii”;

-utilaje agricole: tractor, combină autopropulsata;

-utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;

-utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric;

-depozite bancare: depozite bancare de peste 3.000 de lei;

-terenuri/animale și/sau păsări: suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește sumă de 1.000 de euro pentru persoană singură, respectiv sumă de 2.500 de euro pentru familie.

Este de ajuns că un solicitant să aibă fie și doar unul dintre bunurile enumerate mai sus pentru a-i fi respinsă cererea de către primar.

Excepție face situația în care o persoană singură sau o familie deține anumite bunuri din lista, dar acestea sunt închiriate, arendate sau concesionate altor indivizi, conform ordonanței.

sursa:  a1.ro

CITEȘTE ȘI